8.-9. august har åtte erfarne klippere fra hele Norge deltatt på instruktørkurs med Tom Wilson som læremester. Sammen med eksisterende instruktører skal de styrke tilbudet om klippekurs over hele landet. Med god veiledning fra Tom har de klippet over 200 sauer på første kursdag.

«Hadde jeg visst det jeg lærte av Tom i dag for 20 år siden, hadde jeg ha spart meg for mye smerter! Han lærte meg noen små ting som gjør at du ikke kjenner arbeidet på kroppen, selv om sauen er tung,» forteller Robert Tangrand.

Robert kommer fra Nordland, og vil bli den første sertifiserte klippeinstruktøren nord for Trøndelag på lenge. Han har vært saueklipper i over 20 år, og vil formidle sin kunnskap og erfaring videre.
Sammen med praktisk trening og veiledning har instruktørkurset vektlagt teori om ullhåndtering, ullkvalitet og krav til gjennomføring av kurs. Kurset ble innledet av Helge Olaf Aas, leder i Ull- og klipperådet. Guttorm Gudmestad stilte dyr og fjøs til disposisjon for kurset, i vakre omgivelser på Rennesøy.

Vi oppfordrer til å søke om tilskudd til å arrangere klippekurs! Mer informasjon og søknadsskjema for økonomisk støtte til kurs finner du her. Fristen for å søke tilskudd er 31. mai. 

NSG utdanner klippeinstruktører fra hele landet. Se om du finner en instruktør i nærheten av deg i listen over sertifiserte instruktører!