Animalia ved Fagtjenesten for ull har laget en opplysningsfilm om saueklipping og  ullhåndtering. Den har fire avsnitt: klippeutstyr, klipping og ullhåndtering, ullstasjon og ullvarefabrikk. Blant annet er sertifisert instruktør Caroline Nicol med i filmen og forklarer på en god måte hvordan man klipper sau. Det er også mulig å bestille en DVD av filmen fra Animalia. Den vil trolig koste rundt 100 kroner.

For bestilling av DVD, ta kontakt med Animalia på epost: animalia@animalia.no