Styrets leder
Ellen Birgitte Tranoy Kverme
Kvermeblacknose@hotmail.com
Mobil 958 72 192

Nestleder
Geir Ove Salte
Geir.ove.salte@not-as.no
Mobil 982 96 253

Sekretær og web- redaktør
Anita Hjertviksten Lindland
anita.hjertviksten@gmail.com
Mobil 476 72 198

Øvrige styremedlemmer

Sveinung Skjerahaug
Skjerahaug@hotmail.com
Mobil 951 49 873

Leah Marina Kverme
Kvermeblacknose@hotmail.com
Mobil 907 75 706

Hanne Sjuve Solsrud
hasolsrud@gmail.com
Mobil 970 08 841

Arild Øvsthus
Arild.ovsthus@vlfk.no
Mobil 976 94 381