Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15 16 1718192021
22232425262728
2930     
       

Veiledere fra depatementet

De ulike departementene står for utgivelsen av veiledere; opprettet for å kunne bistå som informasjonskilde i en planleggingsprosess - et oppslagsverk med råd og anbefalinger innen ulike problemstillinger. Veilederne bør dog ikke leses separat, men derimot sammen med lovteksten og de presiseringer og tolkninger som gitt i rundskriv fra departementet. For eksempel har Miljøverndepartementet (MD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) utgitt en rekke veiledere i forbindelse med arealplanlegging. Målgruppen er først og fremst planansvarlige på kommunalt nivå og fylkesnivå, men også private som på ulikt vis er berørt av eller skal forholde seg til slike planprosesser kan dra nytte av veilederne.

Veileder: "Planlegging etter plan- og bygningsloven"
”Planlegging etter plan- og bygningslov” er Miljøverndepartementets grunnveileder til de som jobber med arealplanlegging og andre berørte parter. Veilederen gir råd om hvordan arealplaner og kartgrunnlag kan utarbeides etter reglene i plan- og bygningsloven, og hvordan arealplaner skal fremstilles, saksbehandles, samt besvarer vanlige spørsmål. Den omhandler plansystemet og planverktøyet. Veilederen kan leses her (2009). Veileder til gammel plan- og bygningslov kan leses her (1985).

De mest aktuelle veilederene i forhold til ny plan- og bygningslov:
Veilederen "Planlegging etter plan- og bygningsloven" bygger også på forskrift om kart og stedfestet informasjon (2009), samt tilhørende veiledende merknader. Forskriften trådte i kraft 26. juli 2009. Videre bygger den på innspill, bidrag og spørsmål fra brukere i kommuner, på fylkesnivå og private planleggere. Til plan- og bygningsloven er det også utarbeidet en lovkommentar til plandelen i ny plan- og bygningslov (2009).

 www.planlegging.no  er veilederne vedrørende arealplanlegging samlet. Gå inn på publikasjoner på hovedmenyen for å finne veilederne. De viktigste er her kort omtalt, og ved å trykke på linken kan de leses i fulltekst.

T-1459 Grad av utnytting (2007)
T-1490 Reguleringsplan (2011)
T- 1491 Kommuneplanens arealdel (2012)
Veileder til forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealplan og digitale planregister (2010)
T-1179 Estetikk i plan- og byggesaker (1997)
T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss (2005)
T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse (2005)

T-1493 Konsekvensutredninger (2012)
T-1494 Kommunal planstrategi (2011)
Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven (2012)
Normaler for landbruksveier - Håndbok med byggebeskrivelse (2013)

Bestilling av publikasjoner
Alle veilederne er lagt ut i pdf- format og kan lastes ned fra internett. Hvis man ikke har mulighet til å laste dem ned, kan man bestille alle veilederne i T- serien gratis på telefon 22 57 34 00 eller E-post: bestilling@klif.no

« tilbake
Sist oppdatert: 17.12.12
 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70