Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mars 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

10.09.2012 | Skrevet av Martijn van Rooij

 

Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-Agder m.fl.

 

Under finner dere informasjon som vil bli lagt ut på fylkesmannens nettside i dag. Rovviltnemnda, og Oddny især, skal ha mange takk for vilje til å bistå Vest-Agder slik at det interkommunale skadefellingslaget igjen kan aksjonere på relevante situasjoner. Den samme takk skal Vest-Agder Fylkeskommune ha for å ha bistått med midler til skadefellingslaget etter søknad fra Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder. Fylkesmannen har avtalt med leder for skadefellingslaget at enkeltfellingsaksjoner holdes innen rammen av kr. 30 000,- før videre oppfølging drøftes. Fylkesmannen vil med det aller første overføre midler til Åseral kommune slik at utbetaling av godtgjørelser til medlemmer av fellingslaget kan utbetales på grunnlag av timelister innsendt fra leder av fellingslaget.

Ha en fortreffelig dag!

Vennlig hilsen

Tor

 

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA


 

På sitt møte 30. august vedtok Rovviltnemnda for Region 1 å omdisponere kr. 130 000,- av midler avsatt til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) slik at disse kan nyttes til skadefellingsinnsats rettet mot ulv i Vest-Agder. Tildelingen kom etter melding fra Fylkesmannen i Vest-Agder om at allerede tildelte midler til fylket var brukt opp, og det ble forespurt om nye. Vest-Agder sin representant i rovviltnemnda fikk støtte for omdisponeringen, som nå muliggjør nye forsøk på skadefelling av ulv i Vest-Agder.

Rovviltnemnda har etter lovverket mulighet til å åpne for lisensjakt på ulv fra 1. oktober. Direktoratet for naturforvaltning har anledning til å dispensere fra dette og framskynde starttidspunktet. Fylkesmannens miljøvernavdeling ba på møte med direktoratet 28. august om at slik dispensasjon kunne gis, slik at det kunne åpnes for lisensjakt på ulv med umiddelbar virkning. Direktoratet var meget klare på at de ikke ville dispensere for at framskutt lisensjakt på ulv kunne innføres i Vest-Agder. 

36 lam og ei søye har Statens Naturoppsyn så langt sannsynliggjort tatt av ulv i Vest-Agder, og på kartskissen under framgår skadestedene som røde firkanter. Det er grunn til å frykte at kommende innsanking vil avdekke langt større tap voldt av ulv på utmarksbeite i fylket. Parallelt med skader og observasjoner i Vest-Agder har også ulveskader blitt påvist i Aust-Agder og Telemark.

Folk som måtte observere dyr de mistenker å være ulv bes umiddelbart å melde fra til Statens Naturoppsyn, kommunen eller fylkesmannen. Det gjelder også funn av dødt bufe. Felling av ulv i barmarksesongen er en svært vanskelig øvelse og det forutsetter blant annet fersk informasjon!

 

Gå til produsentregisteret

Bruk denne linken til å varsle Mattilsynet.

 
Vest-Agder Sau og Geit Org. nr.: 969623161
Leder Sven Haughom
Tlf.: 913 41 907
E-post: shaughom@gmail.com