Vestfold Gjeterhundlag har ingen oppsatte kurs per nå.
Ønsket er å få til kurs høsten 2022, mer informasjon vil komme når avklart.

Det er oppsatt ukentlige treninger, se Treninger eller vår Facebook-gruppe.