Vestfold Sau og Geit inviterer til organiserte treninger med Vestfold Gjeterhundlag som støttespillere.

Treninger settes opp onsdager kl 14:00, for oppdatert informasjon, se gjerne vår Facebook-gruppe. Påmelding gjøres via Facebook-gruppen på aktuelt innlegg før treningsstart. Husk godt humør, vann til hund og fører, nødvendig utstyr og stol. Alle har ansvar for egen hund, inkludert ved uhell.

Merk; fra andre trening kreves det medlemskap i NSG, se nederst i innlegget for innmelding.

Sted: Skinmoveien 167, 3220
Treningsansvarlig: Svein Børresen, godkjent instruktør (NSG)
Treningsavgift:
For medlemmer av NSG: kr 50 pr hund pr gang
For ikke-medlemmer: kr 100 pr hund pr gang

Betaling via Vipps til Svein Børresen, 911 23 002


Vel møtt!

 

Vestfold Sau og Geit er hovedorganisasjonen for drift av sau og geit i fylket, og er en underavdeling av Norsk Sau og Geit sentralt, innmelding via innmeldingsskjema. Vestfold Gjeterhundlag er ansvarlig for kun gjeterhunddelen i fylket, for innmelding se Medlemskap.