Vestfold Gjetehundlag påbegynte oppbygging av et nokså omfattende treningstilbud i 2023. Der vil bli noen endringer i 2024, men vi ønsker velkommen til en ny sesong så snart sauen er på plass, forventet midten av april.

Sted: Skinmoveien 167, 3220
Treningsavgift: kr 300 pr mnd, eventuelt kr 100 pr gang
Oppstart: Søndag. 

Informasjon:
Informasjon om treningene blir hovedsaklig videreformidlet via Facebook, se gjerne vår Facebook-gruppe. Om du ikke har tilgang til denne, ta gjerne kontakt med styret for nødvendig informasjon.

Vi har leid sau og jorder på Skinmo, på kommunegrensen Larvik/Sandefjord. Sau blir innsatt rundt lammingstider, avhengig av tilgang på dyr som ikke er drektig. De reiser så tilbake til gården ved parringstider. På plass finnes der litt forskjellige muligheter, fra rundkve, lite jorde til medium stort jorde, samt endel baneutstyr for de som ønsker. I løpet av denne sesongen er det oppsatt videregående treninger tre ganger i uken (tirsdag, fredag og søndag), med forbehold om vær og at der finnes tilgjengelig styremedlem. Man kan betale for trening på månedsbasis eller per trening via Vipps. Kurs vil ha egne priser. Treningene er åpne for alle medlemmer av VGL og hovedmedlemmer av VSG. Første trening er åpen for alle og gratis, fra andre trening kreves det medlemskap. Ved oppmøte bekrefter man at man har satt seg inn i Treningsreglementet.

Endringer for året:
I år har vi ikke kapasitet til ukentlige treninger med instruktør (nybegynner), det vil derfor legges ned enda mer arbeid til å sette opp kurs og treningsdager med instruktør i løpet av sesongen i stedet. De som har tilgang på trening er per nå de som egenhendig har tilstrekkelig dyrevelferdsmessig kontroll på egen hund slik at hund og sau blir ivaretatt uten behov for hjelp. Styret forbeholder seg retten til å påkreve at man fyller på med ytterligere kunnskap og erfaring for tilgang til trening i de tilfeller vi vurderer behov for det. Tilgang blir dermed gitt på individuell vurdering. Nybegynnere henvises i første omgang til lagets kurs og treninger med instruktør. Vi viderefører selvsagt vane med at vi hjelper hverandre ved ønske og behov på trening.

Vi beklager ulempen denne endringen måtte medføre, vi ønsker jobbe så godt vi kan med å kunne gi et godt tilbud med de ressursene vi har. Rekruttering er viktig for både gjeterhunden og fylket.

 

Om man mangler tilgang til lagets Facebook-grupper, eller har ønsker og tilbakemeldinger angående kurs og trening, ta gjerne kontakt med styret!

 

 

 

 

Vestfold Sau og Geit er hovedorganisasjonen for drift av sau og geit i fylket, og er en underavdeling av Norsk Sau og Geit sentralt, innmelding via innmeldingsskjema. Vestfold Gjeterhundlag er ansvarlig for kun gjeterhunddelen i fylket, for innmelding se Medlemskap.