Dark Overlay
Gjeterhund på sauesank

Velkommen til Vestfold Gjeterhundlag.

Leder
Lars-Bjarne Linneflaatten