Ønsket er å kunne arrangere flere distriksprøver gjennom året, oppdatering kommer.
Det er ikke satt noe dato for fylkesmesterskapet.

For øvrige prøver i landet, se NSGs terminliste.