Vestfold Gjeterhundlag har ingen oppsatte kurs per nå, ved foresørsel ta kontakt med leder Kurt Evje.

Det er oppsatt treninger fra våren 2020, se Treninger eller vår Facebook-gruppe.