Har du et engasjement for gjeterhund?

Vestfold Gjeterhundlag ønsker gjerne flere styremedlemmer og noen som kunne tenke seg å tiltre som styreleder. Man trenger ikke lang fartstid i faget eller tidligere virksomhetserfaring, bare et ønske om å bidra, opplæring vil gis hvor det trengs, og alle styresaker foregår i samarbeid.

Hovedoppgavene er å ta del i organiseringen av gjeterhundaktiviteten i vårt lille fylke og tilhørende samarbeid med NSG. Ved spørsmål eller undringer, ta gjerne kontakt med Kurt Evje.