25. og 26 oktober 2019 feiret Vestfold sau og geit 70 år som lag på Åsgårdstarand hotell med jubileumsmiddag og fagseminar. 45 medlemmer koste seg til god mat; geitost med tilbehør som forrett og fårefileet til hovedrett. Gjestene ble geleidet gjennom middagen av toastmasterne Tone Almehagen og Tore Felin. Vestfold sau og geit fikk hilsninger fra Norges Sau og Geit ved Lars Erik Wallin,, fra Landbruksdirektøren i Telemark og Vestfold ved Torhild Sisjord og Vestfold Bondelag ved Arne Martin Malerød. Gaute Eia Holtung hadde skrevet 10 års beretning for laget for perioden 2009 fram til 2019 som han leste opp. Han avsluttet med betraktninger om småfeet og småfebonden i Vestfold. Helt til slutt oppsummerte han at utfordringer til tross, vi må tenke positivt om vi skal lykkes. Sauens rolle som landskapspleier er lett og framsnakke. På kraftforforbruk og utnyttelse av fornybare utmarksressurser er det ingen som konkurrerer. Når det kommer til dyrevelferd bør man velge lam. Og til sist, vi har et par fortrinn i Vestfold også. Vi kan produsere rimelig og godt grovfor, og vi har gode forutsetninger for å kunne levere tidlig slaktemodne lam, til en best mulig pris.

Syv tidligere formenn fikk overrakt pins fra Torstein Lie for sin innsats for laget og Lars Bjarne Linneflaaten og Lars Erik Wallin fikk gleden av å overreke en overrasket Morten Ueland diplom som nytt æresmedlem i laget.

Flere av medlemmene holdt fine taler; Bernt Dingstad, og Arne Ueland, gode historier; Kurt Evje og dikt; Gunvor V.W. Nelson

Laget hadde fått mange gaver som ble premier i et gratislotteri. Gjeveste premie; ei grind med port fra Fjøssystemer ble vunne av Sølve Søyland som ble dansende glad for premien. I den forbindelse takker Vestfold sau og geit til Fjøssystemer, Felleskjøpet, Norgesfor, Eik maskin, Dag Løvall (kokebok) og TNT landskap.  Til kaffen fikk alle kaffekopp som minne om 70 års jubileumsmiddagen.

   

På lørdagen ble det gjennomført fagseminar med Ole Arnfinn Røysland som gav tre innsiktsfulle timer med tema, foring, foring før lamming og beite og beitestell.