Før årsmøtesakene vil Hilde-kari Skarstein, Markeds og prognosesjef Nortura Totalmarked holde foredrag om:

Hva skjer - status og framtids- / markedssituasjonen - tanker i Nortura.

Invitasjon til årsmøte sendes i posten og dere finner den her.

Styret ønsker velkommen til alle medlemmer!