Velkommen til årsmøte i Vestfold sau og geit på Lørdal gard i Sundbyfoss  14.02.23

Nå får du være med å tilberede ulike rettar av lam/sau.
Me får besøk av ein kokk som vil vise ulike måtar å tilberede sauen på. Det blir laga rettar med ulik vri. Rettane er samansett av råvarene: lårsteik og pinnekjøtt, rips, solbær, aronia og poteter.


Kokken delar sin kunnskap og lagar mat saman med oss fra 17:30 og me et kl. 19:00, før årsmøte startar.

Årsmøtepapirer finner du her og forslag til retningslinjer for godtgjørelse værlamomsetning finner du her.

Velkommen!