Enkel bevertning.

Forslag til saker på sakslisten bes innmeldes til Kurt Evje innen 15. januar

Hilsen
Kurt Evje
(kuevje@online.no)
Leder gjeterhundnemda