Innkalling til årsmøtet finner du her... og årsmelding finner du her...

Saker som medlemmer ønskes lagt fram på årsmøtet må meldes til styret ved Torhild F. Sisjord innen 20. februar 2015.

Styret ønsker alle velkommen!