Vestfold Gjeterhund lag inviterer til årsmøte torsdag 20 februar 2020 kl 1800 på sandefjord Motorhotell.
Saker som ønskes tas opp kan sendes til Kurt Evje innen 15. februar.
Det blir enkel bevertning.

Styret i Vestfold sau og geit inviterer til årsmøte tirsdag 25. februar 2020kl 1900.
Årsmleding med invitasjon finner du her.
Møtet starter med et godt måltid.