Ertzaas ba Kurt undersøke om det var andre i nærområdet som også ønsker fostertelling på sine sauer. Desto flere desto billigere blir det. Ertzaas kunne komme i månedskifte januar/februar.

Kurt vil gi tilbakemelding til Ertzaas torsdag 8. januar om hvor mange som ønsker fostertelling. De som er interessert må gi Kurt tilbakemelding innen onsdag 7. januar og han trenger følgende data:

- antall søyer

- parringsdato/lammedato

- omløp

Send informasjonen til Kurt Evje: (kuevje@online.no) eller ring han på tlf 95190793