Styrer inviterer alle medlemmer til høstmøte 23. oktober 2018 kl 1900 på Nortura, Tønsberg.

Tema er:
Erfaring og lærdom av årets tørkesesong. Det for å stå sterkare rusta til å klare ein tilsvarande situasjon i framtida v/ Julie Vik

Enkel servering.

Velkommen!