Tema: Behovet for vitaminer og mineraler hos sau gjennom året.

Foredragsholder er Kari Tjentland fra Felleskjøpet.

Styret vil også informere om arbeid i Vestfold sau og geit.

Enkel servering.

Velkommen!

Bonus for alle som møter på møte😊
Kari Tjentland har tilgang på et NIR-apparat som analyserer grovfôr. Tar du med ei prøve, kan Kari ta imot grovfôrprøver å analysere dei neste gang ho har apparatet.
Om du ønsker analyse av ditt grovfor, ta ut prøver (ca. 300gr i en tett pose). Prøvene må merkes med navn og prøvenavn. Ta gjerne en neve fra flere rundballer og oppbevar i fryser fram til levering.
Analysen gir svar på følgende parameter: tørrstoff, energi, protein, PBV, AAT, aske, NDF, sukker, OMD.

NB! Om prøvende overstiger 50-60% tørrstoff vil vi ikke klare å analysere med NIR-apparatet. Vi kan eventuelt være behjelpelig med å sende disse videre til Ofotlab eller Eurofins om ønskelig