Kvotejakt på gaupe administreres av Fylkesmannen i tråd med Rovviltnemndas vedtak. Status for kvotejakta fås på telefon 32 26 67 00 (automatisk telefonsvarer, felles med Buskerud). Felte eller påskutte dyr skal straks meldes på telefon 976 24 497 (Fylkesmannen) og 975 70 975 (SNO).

Samtidig minner vi om at alle observasjoner av familiegruppe av gaupe skal meldes til lokal rovviltkontakt/Statens naturoppsyn, uavhengig av om gruppa anses registrert/dokumentert tidligere eller ikke.