Årets sommertur går til Telemark. Omvisninger i samdrift og på Telespinn.Mange lurer på om det er muligheter for å få mer ut av ulla si. Da kanskje spesielt vi som driver med gammelnorsk spælsau. Kanskje noen ideer her for flere? se mer om sommerturen her:..