Fullstendig invitasjon finner du her og ytterligere informasjon om kåring av værlam finner du på www.nsg.no/kaaring

Vi ønsker velkommen til en hyggelig sauedag.

Bestilling av kåra værlam og værer gjøres hos Morten Ueland tlf.: 913 07 878 eller på epost; morten.ueland@nortura.no