Årsmøtet startet med foredrag av Jakob Simonfjell fra Nortura om markedssituasjonen for Nortura og da med spesielt for lam- og sauekjøtt. Interesserte tilhørere kom med innspill og spørsmål.

Etter foredraget var det god spekemat i kantina og deretter fortsatte de 37 deltakerne med ordinære årsmøtesaker. Lars Bjarne Linneflaaten ble gjenvalgt som formann.