Styreleder:
Geir Marring

Nestleder og kasserer:
Sissel Modin
mob. : 90793399
mail: sissel.modin@gmail.com

Sekretær/webredaktør
Gard Kristiansen
mob. : 92628986
mail. : gk.ag@hotmail.com

Innmelding av gjeterhundprøver
Hege M. Andersen
mob.: 926 04 880
mail.: h-marita@hotmail.com

Kontaktperson ovenfor ASG
Steffen Pettersen
mob.: 920 93 021
mai.: pettersen.steffen@gmail.com

1. varamedlem 
Mina Sjuve Klaseie

Revisor
Elin Holde