Klikk her for å melde deg inn!

 

Medlemsfordeler:

 • Delta i et aktivt fagmiljø lokalt
 • Tilgang på juridisk hjelp
 • Fritt tilsendt seminværkatalog
 • Rabatt på forsikring av småfe og gjeterhund gjennom Gjensidige
 • Kåring av værlam og bukkekje
 • Tilgang til å delta i avlsarbeid på sau og geit
 • Tilbud om å delta på eierinsemineringskurs
 • Tilbud om å delta på klippekurs
 • Tilbud om å delta på gjeterhundkurs
 • Hovedmedlemmer mottar medlemsbladet Sau og Geit 6 ganger i året
  Husstandsmedlemmer og støttemedlemmer mottar ikke medlemsbladet Sau og Geit.

 

Priser 2023
Husstandsmedlem og støttemedlemMottar ikke medlemsblad550
Hovedmedlem: 1-50 sauer/geiterBlad i post og digitalt1 500
Hovedmedlem: 1-50 sauer/geiter ungdom ˂25 årDigitalt medlemsblad800
Hovedmedlem: ˃50 sauer/geiterBlad i post og digitalt2000
Hovedmedlem: ˃50 sauer/geiter ungdom ˂25 årDigitalt medlemsblad800

De som blir innmeldt som medlemmer etter 15. august, betaler halv kontingent ut året.

Innmeldingsskjema

Felt merket med *) må fylles ut.
Dyretallet skal være avlsdyr ved årsskiftet. For sau vil det si at dersom en har overfôringslam som ikke er slaktemodne eller voksne søyer som skal slaktes før neste lamming, så skal disse ikke regnes med. For geit er det voksne melkegeiter + påsett. Avlsværer og bukker skal også være med.