Saksliste årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
a)valg av styre
b)styrehonorar
6. Arbeidsplan for 2012
a) Gjeterhundtreninger
b) Ullinnsamling vår og høst
8. Eventuelt

Møtet starter med middag kl. 19:00, selve årsmøtet starter kl. 20:00.
Årsmelding og regnskap vil bli delt ut på møtet.
Påmelding innen 6. februar 2011 til Sigmund Røed, 90 75 81 16.

Med hilsen
Lier Sau og Geit