Dark Overlay

Lokallagsstyre Evje og Hornnes Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Eivind Odd Kallhovd Leder 916 19 852
Vidar Jokelid Styremedlem
Ellen Cecilie Møllen Kasserer 905 54 307
Tor Arne Heisel Nestleder 907 64 874
Anne Elin Greibrokk Sekretær 481 04 305

Aktuelt

Filtrer artikler

Kontaktinfo

Dåsvannsdalen 212
4737 HORNNES