Referat fra årsmøte

Dato: 23.1.2018 på Spisekroken Evje

Antall deltakere: Ca 30

Sak 1: Valg av møteleder - Eivind Odd Kallhovd

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste - OK

Sak 3: Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen - Referent: Egil Kjebekk. Underskrive protokoll: Kjell U. og Terje K.

Sak 4: Årsmelding for laget og gjeterhundlaget

 • Tredelt sauekurs på Evjetun v/Nortura
 • Informasjonsmøte på Revsnes om nye søknadsrutiner v/Landbrukskontoret
 • Kåringsjå på Evjemoen
 • Informasjonsmøte på Revsnes v/Fylkeslaget
  • Tema var organisasjonsarbeid mm,
 • Klippekurs, instruktør Sven Reiersen
 • Dugnadsinsats fra lagets medlemmer på Naturligvis 2017
  • Et godt økonomisk tilskudd til laget
 • Gjeterhund
  • Fellestreninger i Støylen, Uleberg og Øvre Dåsvand
  • To tevlinger ble arrangert på Uleberg og Øvre Dåsvand

Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjon - OK

Sak 6: Årsplan

 • Formann orienterte

Sak 7: Valg ved Vidar Jokelid

 • Leder: Eivind Odd Kallhovd - 1 år
 • Nestleder: Tor Arne Heisel - 1 år
 • Sekretær: Anne Elin Greibrokk - 2 år
 • Styremedlem: Anders Sløgedal - 2 år
 • Styremedlem: Ellen Cecilie Møllen - 1 år
 • Vara: Tor Arne Aas og Torgeir Hodne
 • Valgnemnd: Vidar Jokelid og Arild Tørresen
 • Gjeterhundansvarlig: Veronika Bjørndal

 

Sign:

 

Egil Kjebekk