Det blir årsmøte i Evje og Hornnes sauelag 23/1-23 kl. 19:30 hos Ellen Cecilie Møllen på Uleberg. Adressen er Dåsvannsdalen 674, 4737 Hornnes. Vi får gjester, god servering, og det blir delt ut gaver til medlemmene som møter opp. Det blir også mulighet for innlevering av medisinrester og sprøytespisser.

Hjertelig velkommen til nye og gamle medlemmer! 

Saksliste Årsmøte Evje og Hornnes sauelag

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av saksliste og innkalling
 3. Valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
 4. Årsmelding for sauelaget og gjeterhundnemnda
 5. Regnskap og revisjonsmelding
 6. Budsjett og årsplan for 2023
 7. Valg
 8. Innkomne saker 

 

Gjester

 • Kåre Blålid fra fylkeslaget
 • Stein Straume Føreland
  • Forteller om erfaringene rundt storsatsningen sin
 • Camilla Nilsen
  • Ny lokalmatgruppe for Evje og Hornnes 

 

Det blir også mulighet for å levere inn medisinrester og brukte sprøyter/spisser. 

God servering, og alle medlemmer får utdelt gaver.