Det blir årsmøte for Evje og Hornnes sau og geit den 23/1-20 kl. 19:30 på Spisekroken Evje. Vi får besøk av fylkesleder Kåre Blålid som vil informere litt fra fylkeslaget. I tillegg kommer Carina Fiære for å snakke litt om eget drifsopplegg på sau og hvordan hun benytter REKO-ring. Ellers blir det servering av kaffi, snitter og kake, og vi går igjennom vanlige årsmøtesaker og valg. Nye og gamle medlemmer er hjertelig vekommen! Håper vi sees! :)