Dark Overlay

Valle og Bykle sau og geit inviterer til temamøte i Valle 10/2

feb
Sæbyggjen, Valle

Valle og Bykle sau og geit inviterer til temamøte måndag 10/2 kl. 18 i Sæbyggjen. Møte blir ang beiterett, beitebruksplanar, hund, rovdyr, hytter v/Per Fossheim fra NSG.