Geir Skillebæk vil gi oss tips om bruk av rovbasen og vise eksempler på rovdyrobservasjoner i lokale beiteområder.

Rovbasen

Årsmelding 2012

 

Årsmøteinnkalling:

Dato: Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.30

Sted: Kantina på Storsteigen videregående skole

SAKLISTE:

 1. Åpning, godkjenning av innkallinga. Valg av 2 stk til å underskrive møteboka
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg

  a) Leder for ett år. På valg Tor Eggestad

  b) 2 styremedlemmer for 2 år. På valg Ola Flaten og Gudmund Stalund

  Ikke på valg: Inger Os Måntrøen og Sigmund Paaske

  c) 3 varamedlemmer i styret for 1 år.

  På valg: Birger Steihaug, Ola Lilleeggen og Torill Flaten

  d) 1 revisor for 1 år

  På valg Anders Steien m/vara Ole Johan Utgaard

  e) 1 medlem av valgkomité for 3 år (etter forslag fra årsmøte)

 5. innkomne saker

 

Valgkomitéen består av: Simen Andre Strømsøyen leder

Hanne K Strypet valgt 2011 (var vara for Simen S) Trond Randmæl valgt 2012

Frasigelse av verv rettes til Valgkomitéen v/ Simen Andre Strømsøyen innen 7/2-13

Enkel servering

Hjertlig velkommen

 

Styret