Program:

  • E-sporing av sau på utmarksbeite

Presentasjon av "Smartbjella" v/ Peter Asle Mona, Snåsa

  • Ny økonomisk situasjon for saueholdet – smarte tilpasninger
     v/ Ola Flaten, Alvdal og NIBIO
  • Bruken av droner i saueholdet. Muligheter og begrensninger

v/ Geir Olav Slåen, Dalholen

 

Enkel servering!

Kontakt: Vidar Westum, NLR Innlandet, tlf. 91156085, e-post: vidar.westum@nlr.no

 

Arrangører:

Fylkesmannen i Hedmark, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet, Tynset Kommune v/Landbruksetaten og Tynset Sau og Geit