Prøvetaking av søyer utføres av Norsk Protein på vegne av Mattilsynet. Innmelding gjøres til Norsk Protein.  Alle opplysningene overføres til Mattilsynet som fortsatt har overoppsyn med sjukdomsovervåkninga. Korrekt innmelding og prøvetaking er viktig for den enkeltes dokumentasjon og kvalitetssikring. Les mer her

Innlogging til kadaverinnmelding hos Norsk Protein her

Henteadresse i bestillingsbildet:

Navn: Alvdal Sau og Geit, Brennbakkmoen

Gate/vei: Finnbudalen

Poststed: 2560 Alvdal

 

Kadaver må meldes inn senest kl. 08.00 hentedag, men raskest mulig slik at vi er sikrere på at bilen kommer til innsamlingsplassen. Kadaver kan deponeres etter kl. 16.00 kvelden før henting. Vi har ikke tillatelse fra Mattilsynet til å ha oppsamling slik at det er viktig at dette overholdes.

Søyer/geiter det skal tas TSE-prøver av, legges på pall med hodet framover og lett tilgjengelig for prøvetaking. Øremerker skal være på dyret og dyret må være innmeldt med korrekt individnr. før innmeldingsfristen.

Lam/kje legges i kontainer. Alle merker fjernes.

Voksne sauer/geiter legges på pall med hodet framover, lett tilgjengelig for prøvetaking og øremerker lett synlig.   

VIKTIG: Kadaver av voksne sauer som ikke er innmeldt blir ikke tatt med. Uregelmessigheter her, kan medføre at eier må komme og hente inn igjen døde sauer, da plassen skal være tømt mellom de tidene som er satt. Det skal heller ikke ligge igjen søppel på innsamlingsplassen.

Hentedatoer:

  • Tirsdag 21. april
  • Tirsdag 28. april
  • Tirsdag 5. mai
  • Tirsdag 12. mai
  • Tirsdag 19. mai
  • Tirsdag 26. mai
  • Tirsdag 2. juni
  • Tirsdag 9. juni
  • Tirsdag 16. juni

Det er skilting til kadaverplassen fra krysset Skaret/Vardan. Plassen er på venstre side i bakken opp mot grustaket på Brennbakkmoen.

 

Styret i Alvdal Sau og Geit