Medlemmene henter ut ønsket antall sekker der og får tilsendt faktura fra Alvdal Sau og Geit i etterkant. Styret i Alvdal Sau og Geit opplyser om at sekkene koster kr. 7 pr. stk.