Ull-levering våren 2015

Alvdal Sau og Geit organiserer ull-levering til Nortura fredag 24. april 2015 fra kl. 17.00 til kl. 20.00 ved Alvdal Innkjøpslag.

Både høst- og vårull kan leveres. Husk å merke sekkene tilstrekkelig. Les om merking av ullsekkene her

 

Kadaverhenting våren 2015

Det blir oppsamling for husdyrkadaver ukentlig fra uke 18 til uke 24. Samlingsplassen ligger som tidligere mellom Skytterbanen og Stalund.

Kadavermottak følgende tirsdager: 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 og 9/6.

Åpningstid: Kl. 10.00 og ut dagen. Kadaver blir hentet tidlig på morgenen dagen etter mottak. Husk å fjerne øremerker. Det er viktig at kadaver ligger og kaldt og luftig fram til levering. Husk å registrere navn og antall leverte kadaver for å motta kvitteringsseddel mhp. KSL.

Det er viktig at alle respekterer åpningstidene og dagene. Vi kan ikke ha kadaver som ligger og råtner i flere dager.

 

Styret i ASG