Ved å legge kåringa til Mandelpotetfestivalen nådde vi ut til litt større publikum.

Det ble stilt 86 værlam totalt hvorav 61 ble godkjent for bruk i videre avl. 

  • 33 Norsk Kvit Sau
  • 20 Kvit spælsau
  • 2 Farga spælsau
  • 4 Gammelnorsk spælsau
  • 1 Pelssau

Anders Svare fra Vågå var hyra inn av Avlsutvalget i Hedmark som meget fagkyndig dommer.

Etter endt kåring, var det mønstring av de beste værlammene og utdeling av sløyfer.

Norsk Kvit Sau fra Eggemoen, Flaten, Eggestad, Steihaug, Ligard, Storsteigen, Brandvoll og Steien. Tæladylju (Martin Follstad og Ola B. Vårtun) spelte innmarsj og seiersfanfarer.

1.premie (Kvit sløyfe): Ola Flaten og Valborg Kvakkestad for væren 201713773

2.premie (Rød sløyfe): Ståle Eggestad for væren 201713781

3.premie (Blå sløyfe): Øyvind og Heidi Nørstebø for væren 201713752

Kvit Spælsau fra Nyeggen, Kvebergshaugen, Jonsmoen, Flaten og Storsteigen. Dommer Anders Svare vurderer både sløyfekandidatene og mønstrerne på en humoristisk måte.

1.premie (Kvit sløyfe): Storsteigen VGS for væren 201713787. Fjøsmester Ingar Moldstad mønstrer

2.premie (Rød sløyfe): Hans Bakke og Toril Hårdnes for væren 201713792

3.premie (Blå sløyfe): Olav Nyeggen for væren 201713755. Storsteigen-elev Håkon Wolden Bruseth mønstrer.

I åpen klasse stilte 3 ulike farga raser

1.premie (Kvit sløyfe): Britt Guri Nordtun og Roger Stormoen for gammelnorsk spælvær 201713804

2.premie (Rød sløyfe): Hans Bakke og Toril Hårdnes for farga spælvær 201713798

3.premie (Blå sløyfe): Ola Flaten og Valborg Kvakkestad for pelsvær 2017137774

Æresmedlem i Alvdal Sau og Geit, Ola Tronsmoen stakk inn dommer Anders Svare og sekretær Toril Hårdnes for en sauefaglig prat.