Det møtte 14 medlemmer og menyen bestod av juletallerken og riskrem. Temaet var fritt så her ble det diskutert mye, alt fra innmarksbeite med mye sykdommer til utmarksbeite med rovdyr. Det ble en vellykket kveld hvor det ble annonsert for årsmøtet.

Tekst og foto: Britt Gran, Leder Elverum Sau og Geit