Det var ganske klart at ingen hadde tillit til det Helgesen drev med. Han ble instruert til å endre rovviltforskriften slik at bestandsregulering kunne gjennomføres med annen begrunnelse enn fare for skade på sau i utmark. Dette selv om det allerede var åpning, men man måtte gjøre det slik for at det skulle se ut som om det ikke hadde vært åpning. Så blir det fremmet mistilitsforslag mot Statsråden med bakgrunn i den både klønete og bevisste måten stortingets vedtak ble blokkert på. Under avstemmingen ble det klart at kun ett parti støttet dette. Årsaken var nok ikke den store tilliten, men heller at mange var redde for kabinettspørsmål og regjeringskrise så kort tid før valget. Partiene regner det som bedre muligheter til å vinne hvis de lar det surre å gå slik det er fram til valget. Det er antakelig rett, men jeg liker ikke slik taktikkeri. Jeg er tilhenger av å si og gjøre det man mener er rett der og da.

Per.