Som kjent har Minister Vidar Helgesen siden i fjor arbeidet hardt for at det ikke skal kunne felles så mange ulv som rovviltnemdene ga tillatelse i henhold til vedtatt ulveforlik i stortinget. Avgjørelser er stadig trenert for at tiden skal renne ut for lisensfelling. HSG og faglaga søkte på bakgrunn i at ulv var "totalfredet" i ulvesone om å få økt kvote utenfor sona. Dette har nok sittet langt inne, men for å vise litt velvilje ble det åpnet for 2 ulver til på kvota utenfor sona. Jakta startet den 23. mars og stanser den 31. på grunn av ynglingsfredning. Nå er vel ikke streifdyr drektige, men like vel. Så skjedde det som for Helgesen må fortone seg som skikkelig uflaks, ikke før er jakta startet før den første faller. Med så kort tid igjen å jekte hadde han nok ikke regnet med dette. Det tyder på at det ikke akkurat er mangel på dyr utenfor sona heller. Detaljer om utvidelsen finner du her.