Om dette var bevisst eller ikke (forrige vedtak), sies det ingen ting om. Vi må nå bare håpe at det nye vedtaker er skrevet slik dommen beskrev at det måtte for ikke å bli dømt nedenom. Gjennomføringen er utsatt til 21/12, det betyr i praksis ingen lisensfelling før på nyåret. Hvorfor vet vi ikke. Skulle vel tro at det var raskt og greit å fortsette der jegerne slapp sist. Venter han kanskje på at det skal komme en ny forføyning? Etter forrige vedtak ble jo flere felt før tingretten stoppet det. Så er spørsmålet, hva finner WWF på nå. De leser nok vedtaket for å finne nye hull. Saken mot det gamle innstilles antakelig da det ikke vil ha betydning om det blir dømt ulovlig eller ikke. Forføyningen om stopp i jakta var egentlig ikke dom i den saken.