Den nye regeringen vil overføre pelsdyrnæringen til land uten dyrevelferd. Så en video fra et østblokkland der en rev ble flådd levende. Bokstavelig talt. Her vil de juble for at de slipper konkuranse fra Norske pelsprodusenter.

Som om dette ikke var nok, så går vi fra asken til ilden når det gjelder "miljøvernminister". Om vi syntes Helgesen var ille, kan vi forvente at det blir mye verre med Ola Elvestuen som mm. Han er sterkt imot all felling av rovdyr i enhver sammenheng. Det har tydelig kommet fra, gjennom uttalelser i flere år. Helgesen kviet seg lenge før stortingsvedtak om felling ble iverksatt ved flere anledninger. Vi må nok desverre forvente at dette blir verre. Her må vi sette vår lit til de politikere som er for å gjennomføre stortingsvedtak, men Elvestuen gir seg nok ikke uten kamp. Dette blir som å sette WWF eller ARR inn som miljødep.

Vi lever i en gal verden, de som hevder de er partier for næringsvirksomheter sender i praksis disse til andre land. Vi må prøve å aliere oss med politikere utenom regeringen. Regeringen har heldig vis ikke flertall på tinget.