Helgesen økte kvota på lisensfelling av ulv utenfor sona som en slags kompensasjon for at det ikke ble felling innenfor. Nå har han hatt uflaks 2 ganger, begge dyra i kvota er felt. Tror ikke han hadde regnet med dette. Kan bare si at jegerene har vært flinke begge steder. Det blir nå veldig spennende hvor mange ulv det blir i sommer i grønn sone. Har ingen tro på at det var de siste 2 som er felt og at det ikke kommer fler.