Innkalling til Årsmøte i Ringsaker Sau og Geit

Mandag 26. januar 2015 kl. 19.00 Nortura Rudshøgda møterom kjeller.

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge møteleder og en til å skrive protokoll.
 3. Velge to til å underskrive protokoll.
 4. Behandle Årsmelding.
 5. Behandle regnskap og revisjonsrapport.
 6. Behandle arbeidsplan 2015.
 7. Innkomne saker.
 8. Behandle Gjeterhundlagets årsmelding og regnskap.
 9. Valg og honorarer ved valgkomiteens leder Anders Røhnebæk.
 10. Velge utsendinger til årsmøte i HSG.
 11. Valg av to revisorer.
 12. Valg av neste års valgkomite.

Velkommen! For Ringsaker Sau og Geit v. Per-Joar Os Nesthun

 

Servering kl. 20.00.

 

Innkalling til Årsmøte i Ringsaker Saubeitelag kl. 20.30

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge møteleder og en til å skrive protokoll.
 3. Velge to til å underskrive protokoll.
 4. Behandle Årsmelding.
 5. Behandle regnskap og revisjonsrapport.
 6. Innkomne saker.
 7. Valg og honorarer ved valgkomiteens leder Anders Røhnebæk.
 8. Valg av to revisorer.
 9. Valg av neste års valgkomite.
 10. Kodemerking etter lammetall.

Velkommen! For Ringsaker Saubeitelag v. Martin Opsal

 

Husk ullinnsamling på Nortura Rudshøgda torsdag 5. februar 17.00 – 19.00.