Fjøset til Rikke og Lars ble ferdigstilt i 2017. Fjøset er bygd for sau og ammeku i kombinasjon. Det er plass til ca 100 v.f.s, og det er 25 etaplasser til ammeku. Sauefjøset har 2 stk rullende fôrbrett og det brukes fullfôrmikser.

 

Tema for møte var paring og brunst. Toril Hårdnes rådgiver småfe i Nortura tok for seg tema. Det ble også vist praktisk bruk av Sauekontrollen ift. dette.  

Det var ca 40 stk som kom på møte denne kvelden.