Opplasting skjer på parkeringsplassen ved Nortura Rudshøgda i tidsrommet 17-19. Hver enkelt produsent må lesse egen ull pga coronna-restriksjoner. Husk 1 m avstand.

Styret i Ringsaker Sau og Geit