Ullinsamling på Nortura Rudshøgda for Ringsaker.
Torsdag 2. Juni fra kl 17.00-19.00
Kontaktperson Per-Joar.  mob: 94813362