TOLGA OG OS SAU OG GEIT

 

INNBYR TIL FAGKVELD PÅ

MALMPLASSEN, TOLGA ONSDAG 13.04.16 KL.19.30.

PROGRAM

Kl.19.30-20.30

Markedssituasjonen og andre aktuelle saker fra Nortura.

v/Erling Skurdal

Kl.20.35-21.30

Utfordringer før,under og etter lamming.

v/Jan Inge Holøymoen

Etter innleggene,kaffepause med muligheter til å stille tilleggsspørsmål.

 

VEL MØTT TIL EN TRIVELIG FAGKVELD FORAN VÅRENS VAKRESTE EVENTYR.

 

Tolga Sau og Geit                   Os Sau og Geit