Verv Navn Mobil e-post
Leder Jon Iver Jordet 906 42 564 jonjordet@gmail.com
Nestleder Amund Leren 971 78 977 amler@online.no
Kasserer Audun Urset 977 79 679 audun.urset@fjellnett.no
       
Gjeterhundkontakt Lisbeth Høyland 952 49 864 lisbeth@minehunder.net
Valgkomite      
Leder Odd Rune Enget 452 00 658 odd.rune.enget@vingelen.no